Esculturas taurinas: Matadores de toros y Toro

Zezenketei buruzko eskulturak: Zezen hiltzaileen omenaldia eta Zezena

Bullfighting statues: Matadors and Bull

[ 1995 y 2000 ]